21 de maig 2008

Un cel que crema

En aquest cel de dia 20 de maig jo li dic un cel decreixent que crema i que consumeix el que queda de dia.

05 de maig 2008

es Rafal Nou (Ciutadella)

Es Rafal Nou bell mig de l'històric camí des Rafal Vell

04 de maig 2008

Rissaga


Pati de Ca'l Bisbe

Ciutadella/ Pati de ca'l bisbe

Far de Cavalleria

Entre teules sobresurt la llum que il·lumina les nits de Cavalleria.

Cala Pudenta / Fotos de Cristina Florit

Imatges d'hivern/Costa Nord de Menorca/Cala Pudenta

Camí de Pregonda / II

(Fotos preses l'1 de maig de 2008)

02 de maig 2008

Camí de Pregonda