21 de maig 2008

Un cel que crema

En aquest cel de dia 20 de maig jo li dic un cel decreixent que crema i que consumeix el que queda de dia.